Trung tâm trợ giúp iWeb Tất Thành
Quý khách cần tìm kiếm điều gì?
Tìm kiếm...

Thêm tài khoản cộng tác viên đăng bài, phân quyền duyệt tin tức

Hệ thống cho phép bạn thêm tài khoản cộng tác viên, họ chỉ đăng và xem được các bài của họ. Các bài viết của cộng tác viên cần được bạn phê duyệt mới hiển thị lên website

Quản Trị Viên
Viên QT
18:05 07/10/20 trong Viết nội dung tin tức
18:05 07/10/20 282 lượt xem
Mục lục

Thêm tài khoản cộng tác viên

Truy cập khu vực quản trị, chọn menu Tài khoản quản trị, chọn Mời tài khoản đã có hoặc Thêm tài khoản mới (nếu tài khoản cộng tác viên chưa có trên hệ thống)
Chọn mời tài khoản đã có hoặc Thêm tài khoản mới

Gõ email để mời tài khoản đã có, tại khu vực phân quyền bạn chọn Quyền truy cập module và quyền Cộng tác viên rồi nhấn Lưu thông tin.
Gõ email để tìm tài khoản, sau đó tích chọn 2 quyền như ảnh minh họa (tích vào Tin tức, sau đó tích bỏ các quyền khác, chỉ giữ lại 2 tích như trên)


Cộng tác viên đăng bài thế nào?

Sau khi cộng tác viên đăng nhập vào hệ thống, cộng tác viên chỉ xem được các mục được phân quyền truy cập và chỉ xem được các bài do chính cộng tác viên đó đăng.
Cộng tác viên chỉ thấy các mục được phân quyền

Để đăng bài, click menu Thêm mới tin tức, sau đó điền các thông tin theo mẫu có sẵn và nhấn Lưu thông tin.
Chọn Thêm mới tin tức và điền thông tin theo mẫu

Các bài cộng tác viên đăng mặc định chưa được hiện lên web. Cộng tác viên cần thông báo tới quản trị hoặc thư ký, trưởng ban biên tập để họ duyệt hiển thị bài lên website.
Mặc định bài đăng của cộng tác viên ở trạng thái ẩn (chưa hiển thị lên website)

Sau khi đăng, cộng tác viên chỉ thấy các bài do mình đăng, và chỉ có thể sửa các bài chưa được phê duyệt hiển thị lên web.
Cộng tác viên chỉ thấy các bài do chính mình đăng
 
Các bài đã phê duyệt hiển thị lên website sẽ không thể sửa, không thể xóa bởi cộng tác viên

Chúc bạn thành công!
Cài đặt hiệu ứng cho các khối tại trang chủ website khi cuộn trang

Với iWeb bạn có thể giúp website trở nên sinh động hơn bằng cách thêm các hiệu ứng xuất hiện cho các khối ở trang chủ khi cuộn trang tới đâu thì có hiệu ứng tới đó.

17:34 09/11/20 372 lượt xem
Chèn icon FontAwesome vào bài viết

Bạn có thể chèn các icon từ bộ font nổi tiếng FontAwesome để bài viết sinh động hơn, hấp dẫn khách hàng hơn

17:13 08/10/20 574 lượt xem
Thêm tài khoản cộng tác viên đăng bài, phân quyền duyệt tin tức

Hệ thống cho phép bạn thêm tài khoản cộng tác viên, họ chỉ đăng và xem được các bài của họ. Các bài viết của cộng tác viên cần được bạn phê duyệt mới hiển thị lên website

18:05 07/10/20 283 lượt xem
Đăng ảnh vào bài viết

Để thực hiện các thao tác liên quan tới ảnh một cách dễ dàng, như đăng ảnh, chỉnh kích thước, căn lề, thêm chú thích

10:26 29/09/20 572 lượt xem
Hiển thị các danh mục bài viết liên quan ở cuối chi tiết bài viết

Để người đọc không rời mắt khỏi website của bạn, để thỏa mãn nhu cầu đọc, đọc nữa, đọc mãi của người đọc

17:11 21/09/20 362 lượt xem
Hotline
0902.234.481
Zalo
0902.234.481
Viber
0902.234.481
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCSJnQS2GEQAjJPZm4g8Pupw
Twitter
Facebook
http://facebook.com/tatthanh.com.vn
Facebook
http://facebook.com/tatthanh.com.vn
Instagram